Kraje

Każdy biznes jest lokalny

W ostatnich latach polskie firmy zwiększyły swoje międzynarodowe zaangażowanie. Ma to m.in. dwie przyczyny: rosnące zagraniczne rynki sprzedaży stały się znacznie atrakcyjniejsze. Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej pociągnęło za sobą powstanie nowego rynku wewnętrznego z ponad 470 milionami mieszkańców. Także rynki krajów azjatyckich w znaczącym stopniu zyskały na znaczeniu. Jednocześnie pojawiają się za granicą nowi konkurenci, którzy szukają możliwości wejścia na rynek lokalny. By móc reagować na te wyzwania we właściwy sposób, niezbędne jest myślenie kategoriami globalnymi. Realizacja tych pomysłów i strategii może dokonać się jedynie na szczeblu lokalnym.

Doświadczenie w projektach światowych

Od wielu lat doradzamy firmom w podejmowaniu działań na skalę światową. Nasi konsultanci przeprowadzają badania, planują strategie wejścia na rynek, uczestniczą w negocjacjach oraz pomagają poprawić istniejące struktury i organizacyjne schematy. Stąd nasze strategiczne podejście oraz nieustanne dążenie do osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla naszych klientów.

Największe doświadczenia posiadamy w projektach na rynkach niemieckojęzycznych. W zależności od potrzeb dla naszych klientów realizowaliśmy projekty na następujących rynkach takich jak:

Europa Zachodnia:

Niemcy, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luxemburg, Austria, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Europa, Środkowo-Wschodnia:

Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia/Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry

Azja:

Chiny, Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ameryka Północna i Południowa:

Argentyna, Brazylia, Chile, Kanada, Kolumbia, Meksyk, USA, Wenezuela

Inne kraje:

Republika Południowej Afryki, Tunezja

Branże

Wiedza oznacza korzyść

Podstawę doradczego podejścia ROEX stanowi koncentracja na specyficznych determinantach z naciskiem na internacjonalizację i finansowanie przedsiębiorstw. Często warunki te różnią się między branżami. Zależą one od takich czynników, jak np. zaangażowanie kapitału czy potencjał realokacji poszczególnych działów gospodarki. Podstawę dla naszych usług doradczych stanowi ugruntowana znajomość warunków rynkowych oraz zasad konkurencji na poszczególnych rynkach.

Przez lata pracowaliśmy dla firm z następujących branż:
 • Budowa maszyn i urządzeń
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Przemysł budowlany
 • Dostawcy dla przemysłu budowlanego
 • Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • Przemysł elektryczny
 • Dostawcy energii
 • Instytucje finansowe
 • Przemysł drzewny
 • Obróbka tworzyw sztucznych
 • Rolnictwo
 • Konstrukcja maszyn
 • Media/Rozrywka
 • Przemysł medyczny i biotechnologiczny
 • Przetwórstwo metali
 • Przemysł meblowy
 • Przemysł spożywczy
 • Produkcja i obróbka metalu
 • Przemysł papierniczy
 • Telekomunikacja
 • Przemysł tekstylny
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Transport/ Logistyka
 • Technologie środowiska
 • Przemysł opakowań

Przedsiębiorstwa

Osiągamy to, co nadzwyczajne

Naszymi klientami są przedsiębiorcy i przedstawiciele kadry menedżerskiej posiadający wizje i pragnący zmienić status quo. Chcą oni rozwijać nowe struktury i mają odwagę dążyć do niezwykłych dokonań. W osiągnięciu tego celu wspieramy ich naszym know-how, doświadczeniem, pomysłami i koncepcjami. Nasi specjaliści zdecydowanie wzmacniają zasoby firmy i w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów korporacji w szybszy i bardziej wydajny sposób. Z racji klauzuli poufności referencje udostępniamy na życzenie klientów.

Rozwiązania dla naszych klientów

Nie klasyfikujemy firm, dla których chcemy pracować, według wielkości. Dla nas istotne jest, jakie problemy mają zostać rozwiązane. Przyjmujemy tylko takie zlecenia, co do których jesteśmy przekonani, że możemy poczynić znaczny wkład w rozwój firmy. Dla naszych klientów opracowujemy szyte na miarę rozwiązania i w ten sposób osiągamy trwałe wyniki. Czynimy to zarówno dla małych, średnich jak i dużych firm o międzynarodowym statusie.

Formularz kontaktowy