PROFIL FIRMY

Specjalizacja w kluczowych dziedzinach

Nasze usługi skupiają się na siedmiu polach kompetencji, do których należą: pozyskiwanie dotacji; wdrażanie i rozliczanie; analizy i audyty; doradztwo strategiczne i operacyjne; B+R i innowacyjność; optymalizacje procesów biznesowych; działania wspierające sprzedaż i dystrybucję. Nasza struktura pozwala wdrażać zadania i cele projektów oraz przejąć odpowiedzialność za rozliczanie projektów. Do naszych klientów należy najwyższa kadra zarządzająca oraz właściciele, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branż.

Komplementarne dziedziny doradztwa

Wspieramy firmy w:

  • pozyskiwaniu dotacji : Fundusze UE 2014-2020, Fundusze Norweskie i Szwajcarskie
  • optymalizacji procesów biznesowych
  • ekspansji na nowe rynki
  • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających konkurencyjność firm
  • B+R+I
  • prowadzeniu działalności w skali krajowej i międzynarodowej
  • tworzeniu startupów, w tym poszukiwaniu partnerów biznesowych

MISJA

Rozwijanie i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa wymaga profesjonalnego doradztwa.

Głównym celem naszej działalności jest rozwój pozycji konkurencyjnej naszych klientów oraz wzrost wartości ich firm.

Ekspansja – to coś więcej niż rozwój i wzrost sprzedaży. To wieloetapowy proces wymagający odpowiedniego przygotowania, dużej wiedzy o lokalnych i międzynarodowych rynkach i konkurencji oraz lokalnych gustach konsumentów.

W ROEX nie ograniczamy się jedynie do analiz i zaleceń. W naszych działaniach jesteśmy konsekwentnie ukierunkowani na działalność biznesową. Opracowujemy strategie, przygotowujemy decyzje i przejmujemy odpowiedzialność za ich realizację.

Podejmowana przez nas działania przekładają się w znaczny sposób na rozwój sprzedaży i budowania pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

PRACA ZESPOŁOWA

Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga pracy zespołowej. Nasze zespoły projektowe tworzą doskonale wykwalifikowani konsultanci z różnych dziedzin. Ich dobór zależy bezpośrednio od charakteru zadania.

Razem jesteśmy lepsi

Liczebność zespołu zależy od powierzonego zadania. Z reguły składa się on z dwóch do pięciu konsultantów. Do współpracy zostają zaangażowani także pracownicy naszych klientów, co gwarantuje uzyskanie wyników, które byłyby nie do osiągnięcia pracując pojedynczo.

Kontakt osobisty jako podstawa

Podstawą naszego sukcesu jest osobiste doradztwo i wsparcie naszych klientów. Kierownicy projektów kontaktują się bezpośredniego z naszymi klientami podczas trwania określonych działań. Dążymy do stworzenia długotrwałych relacji z klientami i pozostajemy z nimi w kontakcie również po zakończeniu projektów.

Międzynarodowy zespół

Nasz zespół składa się z pracowników pochodzących z różnych krajów i władających wieloma językami. Dlatego globalizacja to proces stanowiący część naszego codziennego życia. Ścisła współpraca między konsultantami umożliwia zrozumienie innych kultur. Przyczyniają się do tego również międzynarodowe projekty i związane z nimi podróżowanie.

Doradzanie i wdrażanie

Opracowania doradcze proponowane przez ROEX są ściśle związane z ich realizacją. Oprócz wyjątkowych zdolności analitycznych, naszych konsultantów wyróżnia także przedsiębiorcze podejście do wykonywania zleconych zadań. Są oni gotowi na przejęcie odpowiedzialności i podejmowania strategicznych decyzji.

Formularz kontaktowy