Obszary kompetencji

Dzięki znajomości i wiedzy na temat metod zarządzania oraz specyfiki funkcjonowania międzynarodowych rynków oferujemy naszym klientom pomoc przy skutecznej ekspansji i rozwoju, jak również kompleksowe wsparcie przy prowadzeniu bieżącej działalności.

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenia w zakresie kierowania międzynarodowymi projektami, zarządzania polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, opracowywania strategii i jej operacyjnego wdrażania jak również rozwoju międzynarodowej sieci dystrybucji i sprzedaży. Realizowane przez nas projekty są bardzo różnorodne i uzależnione od potrzeb naszych klientów.

Dotacje UE

Każde przedsiębiorstwo, instytucja samorządowa lub NGO może skorzystać z wielu możliwości wsparcia finansowego. Jedynym z elementów są fundusze europejskie 2014-2020.

W ramach tego działania podmioty mogą skorzystać z dofinansowania szeregu działań służących ich rozwojowi.

Proponujemy Państwu:
 • Audyt i analiza przygotowania firmy do aplikowania o środki, celem maksymalizacji szans na przyznanie dotacji
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programów UE (narodowe oraz regionalne) Funduszów Norweskich oraz Szwajcarskich
 • Kompleksowe opracowywanie dokumentacji wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Współpraca przy realizacji i rozliczaniu projektu / monitoring

Wdrażanie i rozliczanie projektów

Samo pozyskanie dotacji nie jest gwarancją powodzenia projektu. Często wdrożenie oraz rozliczanie projektu pochłania wiele czasu i energii. Nasi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów, chętnie odciążą Państwa z bieżących obowiązków rozliczeniowych oraz komunikacji z RIF.

 • Koordynowanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji
 • Kontrola właściwego prowadzenia i rozliczania projektu
 • Rozliczenie całościowe projektu
 • Przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie i realizację założeń projektu

Analizy i audyty

Podejmowanie decyzji wymaga dostępu do informacji

Sukces działalności zależy w dużym stopniu od tego, jak dobrze przedsiębiorstwo rozpoznało rynek docelowy. Tylko podmiot dysponujący informacjami o uwarunkowaniach prawnych, potencjale danego rynku, branży, konkurencji, a także możliwych lokalizacjach może podejmować prawidłowe decyzje. ROEX wspiera przedsiębiorstwa w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz operacyjnym wdrażaniu strategii.

Do naszych działań należy:
 • wykonywanie analizy rynku i konkurencji
 • audyty głównych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • wdrożenie zmian i rekomendacji
 • ocena efektywności
 • tworzenie biznes planów projektów inwestycyjnych
 • opracowanie i wdrażanie strategii
 • przygotowanie firmy i wdrożenie niezbędnych certyfikatów
Dyskrecja na Państwa korzyść

Dysponujemy szeroko rozbudowaną siecią kontaktów i powiązań międzynarodowych. Dzięki temu możemy pozyskać informacje o dużej wartości strategicznej, które są dla osób trzecich trudno dostępne. Postępujemy w sposób całkowicie dyskretny. Cel projektu oraz tożsamość klienta pozostają anonimowe.

Propozycja, która Państwu pomoże

Zapewnimy Państwu dostęp do sprawdzonych informacji i nawiążemy kontakty na obcym dla Państwa rynku. Nakład czasu i kosztów związany z naszym postępowaniem jest adekwatny do osiąganych przez nas rezultatów. Uzyskanie porównywalnych efektów samodzielnie przez klienta wiązałoby się ze znacznie wyższymi kosztami.

Sprzedaż i rozwój dystrybucji

Sprzedaż jest kluczowym czynnikiem dla wielu przedsiębiorstw. Ma ona istotny wpływ na pozycję danej firmy na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym. Budowanie zagranicznej dystrybucji bardzo często wymaga przyjęcia zupełnie innej strategii niż w przypadku rynku lokalnego.

W ramach obszaru proponujemy Państwu następujące działania:
 • wsparcie istniejącej struktury sprzedaży lub tworzenie jej od podstaw
 • pozyskiwanie i obsługa strategicznych klientów
 • budowanie kanałów dystrybucji
 • prowadzenie negocjacji handlowych
 • przygotowanie i udział w targach

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w budowaniu struktur sprzedaży na zagranicznych rynkach w wielu branżach. Dzięki temu oferujemy konkretne możliwości dystrybucji Państwa produktów poprzez dotarcie do decyzyjnych osób oraz skuteczne prowadzenie negocjacji biznesowych.

Doradztwo strategiczne i operacyjne

Zarówno krajowy jak i międzynarodowy sukces nigdy nie jest wynikiem przypadku. Opiera się on na spójnej strategii i jej konsekwentnej realizacji.

Ekspansja wiąże się jednak również z ryzykiem i trudnościami, z którymi trzeba się zmierzyć. Sukces i porażka są ze sobą ściśle powiązane. Błędy pojawiają się bardzo często już na etapie planowania danego działania. Często brakuje niezbędnych informacji i doświadczenia. Później trudniej jest te błędy skorygować. Z punktu widzenia sukcesu działalności wczesne rozpoznanie ryzyka i odpowiednie zarządzanie nim jest elementem decydującym.

Wieloletnie doświadczenia z działalności w różnych przedsiębiorstwach i projektach naszych ekspertów chętnie wykorzystamy doradzając Państwa firmie w następujących obszarach:
 • kompleksowe doradztwo związane z działalnością przedsiębiorstwa w kluczowych jej obszarach
 • opracowywanie i operacyjne wdrażanie strategii
 • optymalizacja i restrukturyzacja
 • rozwój firmy na rynkach zagranicznych
 • risk management – zapobiegania lub minimalizowanie ryzyka
 • interim management – przejęcie całościowej odpowiedzialności i kierowanie powierzonym obszarem przedsiębiorstwa

B+R

Badania + Rozwój + Innowacyjność

Postępująca globalizacja i konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie oferowanych produktów. Istotnym czynnikiem są prowadzone badania, które doprowadzić mają do rozwoju nowych innowacyjnych rozwiązań, polepszając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Firmy chcące odnieść krajowy i międzynarodowy sukces muszą szczególnie zwrócić uwagę na obszar B+R:

Chętnie wesprzemy Państwa w:
 • kontakcie z naukowcami i jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą
 • zwiększeniu % udziału B+R w Państwa przedsiębiorstwie
 • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań
 • komercjalizacji pomysłów i kontakcie z inwestorami

Analiza i projektowanie dedykowanych systemów klasy ERP

Przeprowadzanie kompleksowych analiz przedwdrożeniowych oraz projektowanie dedykowanych systemów informatycznych klasy ERP, w tym:

 • analizy organizacyjnej firmy,
 • analizy aktualnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
 • analizy obecnie posiadanych zasobów technicznych (w tym infrastruktury IT),
 • – identyfikacja problemów oraz analiza potrzeb w zakresie docelowego systemu.
 • projektowanie procesów biznesowych
 • projektowanie docelowej funkcjonalności systemu,
 • projektowanie raportów, wskaźników KPI oraz pulpitów menedżerskich.

Fuzje i przejęcia

Fuzje i Przejęcia (Venture Capital /Private Equity)

Zmiana pokoleniowa w sektorze średnich przedsiębiorstw.

W chwili obecnej kwestia zmiany pokoleniowej w sektorze średnich przedsiębiorstw zyskuje na znaczeniu. Spowodowane jest to, obok innych czynników, przede wszystkim perspektywą wycofania się z czynnej działalności całej generacji przedsiębiorców. Oznacza to konieczność ponownego uregulowania stosunków własnościowych w firmach.

Daleko idące decyzje

Zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa jest zawsze szczególnym i wyjątkowym wydarzeniem. Uczestnicy transakcji podejmują decyzje o długofalowych, często nieodwracalnych skutkach. Uczestnicy transakcji dysponują przy tym z reguły niewielkim doświadczeniem z porównywalnych sytuacji. Podczas negocjacji muszą jednak uzyskać wynik, który zabezpieczy ich interesy.

Niezbędne wsparcie z zewnątrz

W celu pomyślnego przeprowadzenia transakcji, wskazane jest zaangażowanie doradcy z zewnątrz. Jego zadaniem jest wykorzystanie swojego doświadczenia w celu przygotowania procesu negocjacji i uzyskania dla klienta jak najlepszego wyniku. Sporządzana przez doradcę ekspertyza obejmuje m.in. takie zagadnienia jak rozliczenia podatkowe, ocena przedsiębiorstwa, finansowanie zakupu oraz formułowanie umów.

Realizowanie transakcji z uwzględnieniem kontekstu sytuacji

Nasi eksperci realizowali w ostatnich latach wiele transakcji zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Nigdy nie traktujemy transakcji w sposób wyizolowany. Musi ona zostać zaplanowana i wynegocjowana z uwzględnieniem kontekstu sytuacji przedsiębiorstwa kupującego lub sprzedającego. Tylko w ten sposób możliwa jest prawidłowa ocena skutków strategicznych i finansowych danego przedsięwzięcia. ROEX, jako firma doradztwa strategicznego, oferuje klientom analizy o charakterze całościowym, uwzględniające wszystkie istotne z punktu widzenia transakcji czynniki.

Szerokie kompetencje na Państwa korzyść

Nad każdym projektem pracują wspólnie nasi specjaliści z różnych obszarów kompetencyjnych. Przykładem tego jest nasz zespół zajmujący się analizą rynku i konkurencji. Nasi doradcy uzyskują informacje niezbędne z punktu widzenia identyfikacji i oceny obiektów zakupu. Przygotowane analizy są podczas negocjacji źródłem mocnych argumentów. Podobne korzyści można uzyskać analizując zagadnienie związane z definiowaniem ceny zakupu. W takim przypadku w projekcie uczestniczą również doradcy z obszaru restrukturyzacji przedsiębiorstwa z uwagi na ich doskonałą znajomość liczb i wskaźników przedsiębiorstwa.

W celu jak najlepszego wsparcia naszych klientów utworzyliśmy cztery główne obszary doradztwa:
 • Rozwój: Ekspansja poprzez przejęcia
 • Konsolidacja: Koncentracja na głównej działalności
 • Sprzedaż firmy: Przekazanie dzieła całego życia
 • MBO/MBI: Od menedżera do przedsiębiorcy
 • Przeprowadzanie analiz Due Diligence
 • Znaczenie odpowiednich kontaktów

W dalszej treści wyjaśnimy Państwu zasady naszego postępowania w czterech podstawowych obszarach doradztwa. Zasadniczo wspieramy naszych klientów podczas całego procesu transakcji i na jego poszczególnych etapach. Małe zespoły projektowe oraz doświadczeni doradcy są gwarantem sprawnej realizacji transakcji. Nasz firma posiada wieloletnie doświadczenia i dysponuje w związku z tym odpowiednimi kontaktami oraz kompleksową wiedzą merytoryczną w obszarze fuzji i przejęć.

Formularz kontaktowy